Національний конкурс наукових робіт “Роль молоді у розвитку місцевого самоврядування в Україні”

Національний конкурс наукових робіт
«Роль молоді у розвитку місцевого самоврядування в Україні»
до Дня Конституції України

Інститут політико-правових та релігійних досліджень у 2018 році до Дня Конституції України проводить Національний конкурс наукових робіт «Роль молоді у розвитку місцевого самоврядування в Україні».
Національний Конкурс проводиться за підтримки Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, Українського координаційного центру з підвищення правової освіти населення, Координаційної ради молодих юристів міста Києва при Печерському районному відділі державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві.
Метою Конкурсу є підтримка обдарованої молоді; залучення молоді до розвитку місцевого самоврядування; створення умов для її творчого зростання; активізація науково-дослідної роботи студентів та аспірантів; дослідження громадянського суспільства, як важливого феномену; подальший науковий пошук з метою приближення розвитку українського суспільства до стандартів країн з розвиненими демократичними традиціями.
До участі у конкурсі запрошуються учні-члени Малої академії наук України, студенти вищих навчальних закладів України, аспіранти вищих навчальних закладів та наукових установ України.
Конкурс проходить з 12 березня по 28 червня 2018 року. Прийом конкурсних робіт здійснюється до 01 червня 2018 року.
Визначає переможців Експертна рада конкурсу, до якої входять провідні юристи, які внесли значний вклад у розвиток юридичної професії, науково-педагогічні працівники, представники Інституту політико-правових та релігійних досліджень, представники центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, та інші особи, які мають відповідні наукові знання.
Конкурсні роботи разом з заявками встановленого зразка та рецензією наукового керівника направляються у паперовому та електронному вигляді засобами поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта» на адресу Інституту політико-правових та релігійних досліджень (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 57/3) та на е-адресу (e-mail: institute2014@ukr.net), з позначкою «На Конкурс».
Додаткова інформація: www.facebook.com/institute2015.
Оргкомітет:
Герасименко Олександр Олександрович, організатор
institute2014@ukr.net
www.facebook.com/institute2015.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Національний конкурс наукових робіт

«Роль молоді у розвитку місцевого самоврядування в Україні»

до Дня Конституції України

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Національний конкурс наукових робіт «Роль молоді у розвитку місцевого самоврядування в Україні» (далі – Конкурс) проводиться Інститутом політико-правових та релігійних досліджень за підтримки Українського координаційного центру з підвищення правової освіти населення, Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, Координаційної ради молодих юристів міста Києва при Печерському районному відділі державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

1.2.  До участі в організації Конкурсу можуть залучатися партнери (органи влади, громадські організації, приватні компанії, вищі навчальні заклади, тощо) на підставі рішення голови Організаційного комітету.

1.3.  Основна мета Конкурсу – підтримка обдарованої молоді; залучення молоді до розвитку місцевого самоврядування; створення умов для її творчого зростання; активізація науково-дослідної роботи студентів та аспірантів; дослідження громадянського суспільства, як важливого феномену; подальший науковий пошук з метою приближення розвитку українського суспільства до стандартів країн з розвиненими демократичними традиціями.

1.4.  Пріоритетні напрямки Конкурсу:

– демократичні перетворення місцевого самоврядування в Україні;

– роль учнівського та студентського самоврядування в Україні;

– дослідження становлення місцевого самоврядування в Україні;

– історія становлення та актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні;

– історія становлення та актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування в столиці України – місті Києві.

1.5.  Учасником Конкурсу можуть стати учні-члени Малої академії наук України, студенти вищих навчальних закладів України, аспіранти вищих навчальних закладів та наукових установ України.

1.6.  Конкурс проходить з 12 березня по 28 червня 2018 року.

1.7.  Основні етапи Конкурсу:

–   Перший – організація, підготовка та розповсюдження матеріалів про конкурс (до 01 квітня 2018 року);

–   Другий – прийом конкурсних робіт (до 01 червня 2018 року);

–   Третій – оцінювання конкурсних робіт експертною радою (до 15 червня 2018 року;

–   Четвертий – відзначення переможців (28 червня 2018 року);

 

  1. Організація та проведення КОНКУРСу

2.1.  Загальне керівництво Конкурсом здійснює Організаційний комітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується головою Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України за поданням голови Організаційного комітету.

2.2.  До Організаційного комітету можуть входити: Президент Інституту політико-правових та релігійних досліджень, представники центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, вищих навчальних закладів, засобів масової інформації та інші заінтересовані особи.

2.3.  Організаційний комітет забезпечує організаційний, методичний та інший супровід Конкурсу.

2.4.  Організаційний комітет може покласти адміністрування Конкурсу на третю особу.

2.5.  Участь у роботі Організаційного комітету здійснюється на громадських засадах.

  1. ПОРЯДОК ПОДАННЯКОНКУРСНИХРОБІТ

3.1.  На Конкурс подаються індивідуально підготовлені наукові конкурсні роботи студентів/аспірантів, пов’язані з загальною тематикою Конкурсу.

3.2.  Електрона версія конкурсної роботи повинна мати назву «прізвище та ім’я, назву вищого навчального закладу/наукової установи» державною мовою (наприклад, Петренко_Петро_НАН).

3.3. Конкурсні роботи повинні бути виконані на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написані, акуратно оформлені та відповідати наступним вимогам: обсяг – 5-10 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова; поля: верх, низ та праве – 20 мм, ліве – 25 мм; шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal; перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора; другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні) курс навчання та навчальний заклад чи наукова установа (подвійний абзац); наступний абзац – (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру) назва доповіді; далі йде текст доповіді, що вирівняний по ширині з відступом зліва 1,5 см.

Робота обов’язково має містити список використаної літератури, що подається наприкінці конкурсної роботи.

3.3.  На конкурсну роботи обов’язкова подається рецензія наукового керівника (кандидата чи доктора наук), засвідчена у встановленому порядку.

3.4.  Конкурсні роботи разом з заявкою (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові конкурсанта, дати народження, контактного телефону, домашньої адреси, назви конкурсної роботи, назви вищого навчального закладу (наукової установи), прізвища, ім’я та по батькові наукового керівника, а також вченого звання, посади тощо наукового керівника та згодою на збір та обробку персональних даних), та рецензією наукового керівника направляються у паперовому та електронному вигляді засобами поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта» на адресу Інституту політико-правових та релігійних досліджень (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 57/3) та на е-адресу (e-mail: institute2014@ukr.net), з позначкою «На Конкурс».

3.5.  Кожен учасник може подати не більше 1 конкурсної роботи.

3.6. При поданні конкурсної роботи конкурсанти погоджуються на обробку відповідної інформації, в тому числі персональних даних, визнають результати Конкурсу.

3.7. Листування з авторами не ведеться, конкурсні роботи не рецензуються, та не повертаються.

  1. ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

4.1.    Оцінювання конкурсних робіт здійснюють члени Експертної ради.

4.2.    До Експертної ради можуть входити: науково-педагогічні працівники, представники Інституту політико-правових та релігійних досліджень, представники центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, та інші особи, які мають відповідні наукові знання.

4.3.    Головою Експертної ради є Президент Інституту політико-правових та релігійних досліджень, за посадою.

4.4.    Персональний склад Експертної ради затверджується Президент Інституту політико-правових та релігійних досліджень за поданням заінтересованих органів.

4.5.    Кожну конкурсну роботу оцінює 3 члени Експертної ради.

4.6.    У разі якщо членом Експертної ради є науковий керівник, який надавав відповідну рецензію, то він не має право оцінювати конкурсну роботу.

4.7.    Для оцінювання конкурсних робіт встановлюються наступні критерії: актуальність; відповідність назви конкурсної роботи її суті; наукова новизна здобутих результатів, якість проведеного наукового дослідження; практична цінність висновків та рекомендацій (факультативний критерій).

4.8.    При оцінювання конкурсної роботи членом Експертної ради максимальна оцінка складає 5 балів.

4.9.    На підставі отриманих оцінок членів Експертної ради, організаційний комітет Конкурсу створює рейтинг (рейтинговий показник).

4.10.  На підставі рейтингового показника встановлюються переможці, які нагороджуються дипломами 1, 2, 3 ступенів.

4.11.  Дипломи підписуються Президентом Інституту політико-правових та релігійних досліджень.

4.12.  Учасникам конкурсу видається сертифікат участі у конкурсі.

4.13.  Дипломи переможців та сертифікати участі у конкурсі видаються в електронному вигляді.

4.14.  За рішенням Організаційного комітету кращі роботи будуть видані в електронному виданні.

4.15.  Результати Конкурсу остаточні та не підлягають оскарженню.

4.16.  Результати Конкурсу публікуються на офіційній веб-сторінці Інституту політико-правових та релігійних досліджень (www.facebook.com/institute2015).

 

Президент

Інституту політико-правових                                Олександр Олександрович

та релігійних досліджень                                                  ГЕРАСИМЕНКО

 

09 березня 2018 року

 

 

 

 

                                                                           Президенту

Інституту політико-правових

                                                                           та релігійних досліджень

                                                                           Герасименку О.О.

 

 

ЗАЯВКА

на участь у Національному конкурсі наукових робіт

«Роль молоді у розвитку місцевого самоврядування в Україні»

до Дня Конституції України

2018 рік

Прізвище, ім’я, по батькові  
Дата та рік народження  
Місце навчання,

(клас, курс, рік навчання)

 
Місце роботи, посада  
Освіта (назва ВНЗ, спеціальність,

рік закінчення)

 
Наукове звання  
Науковий ступінь  
Домашня адреса  
Контактні телефони: моб., дом.  
Електронна адреса  
Посилання на сторінки в соц. мережах  
Назва конкурсної роботи  
ПІБ наукового керівника, його вчене звання, посада  
Додаткова інформація  

Подаючи цю заявку надаю згоду на збір та обробку моїх персональних даних.

 

«__»_________2018 року        ________________

підпис

 

 

Заявка на участь у конкурсі заповнюється конкурсантом у друкованому вигляді (текстовий редактор MS Word) та підписується ним особисто, яка разом із матеріалами одночасно надсилається на поштову та е-адресу

Інституту політико-правових та релігійних досліджень

в строк до 01 червня 2018 року (включно).

Рекомендуємо переглянути
Поділіться своєю думкою
Для оформленння повідомлень Ви можете використовувати:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code

Свежие записи
Калуський міський методичний центр © 2019 ·   Увійти   · Розробка Мирослав Кусень Вверх